Máchův kraj

Máchovo jezero

Máchův kraj se nachází v jihozápadní části Libereckého kraje, svým jižním okrajem, kterým je Kokořínsko, zasahuje do Středočeského kraje. V roce 1961 vyšel turistický průvodce s názvem Máchův kraj. Jeho autor František Patočka poprvé oblast o rozloze 1813 km2 označil jako Máchův kraj a vymezil její hranice. Na východě sahá až k Českému Dubu, pak podél toku Jizery přes Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Mladou Boleslav až ke Krnsku. Jižní hranicí je Kokořínsko, jihozápadní hranici tvoří říčka Liběchovka od Liběchova do Zakšína, západ je ohraničen Úštěkem a Verneřicemi. Severní hranice vede údolím řeky Ploučnice až k Osečné. Srdcem Máchova kraje jsou Doksy s Máchovým jezerem, a Dubá, která je východiskem do úžasné krajinné oblasti Dubské Švýcarsko a Kokořínsko. Gotický královský hrad Bezděz na východě tvoří spolu se zříceninou Starého Berštejna na západě, zámkem Houskou na jihu a Ralskem na severu neodmyslitelnou dominantu Máchova kraje. Najdeme zde vedle sebe skalnaté kaňony, vyhlídky, vodní plochy, říční zákruty, romantické vesničky nebo úchvatné hradní siluety. Není divu, že tento kraj uchvátil básnickou duši Karla Hynka Máchy.

Tato tradiční rekreační oblast je vyhledávána a hojně navštěvována. Je zde nepřeberné množství turistických cílů, tras a možností užití si aktivní dovolené a kulturních akcí. Přímo v okolí je mnoho cyklistických a turistických tras, historických i kulturních památek, krás přírody, příležitostí ke sportování i odpočinku.

Obec Tachov

Obec Tachov leží ve výšce 333 mnm na upatí Tachovského kopce asi 3 km jihozápadně od Doks. Vznik můžeme pravděpodobně položit do 14. století, neboť nejstarší zpráva pochází z roku 1392 a jmenuje Hanuše a Martina, syny Matěje z Tachova. V roce 1460 spadal Tachov pod dokské městské právo. V zemských deskách byla obec uvedena v roce 1553, a tehdy náležela k tzv. bezdězskému zboží. Byly tu však také svobodné dvorce Kašpara Plotna z Jansfeldu na Tachově a Martina z Tachova. Zastavené královské zboží odkoupil v 16. století od císaře Rudolfa II. Jan z Vartenberka a za jeho vlády doznalo panství značného rozmachu. Po bitvě na Bílé hoře koupil konfiskovaný majetek Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti v Chebu roku 1634 připadly Doksy a přilehlé obce irskému plukovníku Buttlerovi. V roce 1638 je získal Kryštof z Heisensteinu. Od roku 1680 až do roku 1945 bylo bezdězské panství v rukou Valdštejnů. V roce 1784 byla v obci otevřena jednotřídní škola spolu se školní knihovnou a v roce 1793 počala výstavba barokní kaple, která byla dokončena a vysvěcena v roce 1794. Tachov byl po celou dobu zemědělskou obcí, pěstoval se zde tzv. „dubský zelený chmel“. Až do počátku 20. století do obce nevedla žádná silnice. Teprve roku 1908 byla zahájena stavba silnice a dostavěla se až ve dvacátých letech20. století. K účelům výstavby silnice byl na Tachovském kopci otevřen kamenolom. Při sčítání obyvatel v roce 1921 bylo v Tachově 42 domů a 209 obyvatel, z toho 3 češi. V letech 1945 – 1946 dochází k poválečnému odsunu německého obyvatelstva a přidělování pozemkového majetku a nemovitostí českým osídlencům. Pro malý počet žáků je v roce 1963 uzavřena místní škola a v roce 1976 byl Tachov připojen k městu Doksy. K opětovnému osamostatnění došlo v roce 1994, kdy má obec 74 obyvatel. Dochází k výstavbě vodovodu, kanalizace, nových domů a tak dochází k nárůstu obyvatel až na současných 185. Obec se rozkládá v turisticky atraktivní krajině poblíž Máchova jezera a její okolí je ideální turistickým i cykloturistickým výletům.
Kaplička Tachov sezení
Kaplička Tachov

Tipy na výlety

Hrad Bezděz

Gotický hrad Bezděz je národní kulturní památkou. Byl založen Přemyslem Otakarem II. v letech 1260 – 1278.

Hrad Houska

Podle nejnovějších poznatků vyplývajících z archeologického průzkumu byl hrad založen v letech 1270-1280 Přemyslem Otakarem II. na vysokém skalním ostrohu.

Zřícenina Jestřebí

Zřícenina hradu na dominantním pískovcovém skalním útvaru tvoří významný krajinný prvek. Hrad vznikl ve druhé polovině 13. století, opuštěn byl v 16. století.

Hrad Kokořín

Hrad postavil roku 1320 Hynek Berka z Dubé, obýván byl do poloviny 16. stol., pak byl opuštěn a změnil se v ruinu. V 19. stol. se zřícenina hradu dostala do centra pozornosti romantiků.

Památník K.H.Máchy

Na křižovatce ulic Komenského, Valdštejnské a Máchovy stojí nejstarší dům v Doksech, tzv. Hospitálek.
V budově Hospitálku, původně chudobince a sirotčince, se dnes nachází muzeum Karla Hynka Máchy.

Máchovo jezero

Máchovo jezero

Největší umělá vodní plocha (278 ha) Máchova kraje byla založena jako Velký rybník císařem Karlem IV. v roce 1367.

Objevte krásy kraje na kole

Obec Tachov se nachází na křižovatce cyklotras, která nabízejí aktivní zažitky a mnoho zastávek v malebném okolí Máchova kraje a Kokořínska.