Zásady o ochraně osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://roubenkauhuvaru.cz

Přehled ochrany údajů

Níže uvádíme jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou všechny údaje, se které by mohli vést k vaší osobní identifikaci. Detailní Informace o ochraně údajů naleznete níže.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek.
Marcel Huvar
Roubenka U Huvarů
Tachov 38, 472 01
IČ: 70316015
roubenkauhuvaru@seznam.cz

Jak shromažďujeme údaje?

Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete –  například údaje, které zadáte na Kontaktní formulář.
Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme a uchováváme po dobu rezervace Vaše osobní údaje, které pro účely rezervace zadáváte. 
Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při rezervaci, rušení rezervace zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění rezervačních podmínek.
Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám odpověděli na požadovanou rezervaci či nabídli jiný termín.
Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Tyto údaje jsou především technické údaje, například: prohlížeč a operační systém, který používáte při přístupu na naše stránky. Tato data se shromažďují automaticky při vstupu na naše webové stránky.

Jaká práva máte ohledně Vašich údajů?

Máte vždy právo bezplatně požadovat informace o uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu sběru. Máte také právo požadovat, aby byla data opravena, zablokována nebo vymazána. Pokud budete mít další otázky týkající se soukromí a ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené níže. Samozřejmě můžete také podat stížnost na příslušné regulační orgány.

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašuji, že jsem přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Přijal jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, (ochrana vytištěných faktur, smluv)
Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 5. 2018.

Marcel Huvar
Roubenka U Huvarů
Tachov 38, 472 01
IČ: 70316015
roubenkauhuvaru@seznam.cz 

Let’s face it, no look is really complete without the right finishes. Not to the best of standards, anyway (just tellin’ it like it is, babe). Upgrading your shoe game. Platforms, stilettos, wedges, mules, boots—stretch those legs next time you head out, then rock sliders, sneakers, and flats when it’s time to chill.