Zásady o ochraně osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://roubenkauhuvaru.cz

Přehled ochrany údajů

Níže uvádíme jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou všechny údaje, se které by mohli vést k vaší osobní identifikaci. Detailní Informace o ochraně údajů naleznete níže.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek.
Marcel Huvar
Roubenka U Huvarů
Tachov 38, 472 01
IČ: 70316015
roubenkauhuvaru@seznam.cz

Jak shromažďujeme údaje?

Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete –  například údaje, které zadáte na Kontaktní formulář.
Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme a uchováváme po dobu rezervace Vaše osobní údaje, které pro účely rezervace zadáváte. 
Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při rezervaci, rušení rezervace zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění rezervačních podmínek.
Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám odpověděli na požadovanou rezervaci či nabídli jiný termín.
Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Tyto údaje jsou především technické údaje, například: prohlížeč a operační systém, který používáte při přístupu na naše stránky. Tato data se shromažďují automaticky při vstupu na naše webové stránky.

Analýza a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu www.roubenkauhuvaru.cz mohou být provedeny statistické analýzy vašeho surfování. To se stává především pomocí souborů cookies a analýzy. Analýza surfování je obvykle anonymní, tj. my vás z těchto dat nebudeme schopni identifikovat. V případě námitek k této analýze ji lze předejít tím, že nebudete používat některé nástroje. Tyto analýzy provádíme pouze pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a statistiky webu.
Cookies:
_ga
Tento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics. Cookie se používá k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích, kampaních a ke sledování využití webu pro analytický přehled webu. Soubory cookie ukládají informace anonymně a přiřazují náhodně vygenerované číslo k identifikaci jedinečných návštěvníků.
_gid
Tento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics. Cookie se používá k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají web, a pomáhá při vytváření analytické zprávy o tom, jak se webové stránce daří. Shromážděná data, včetně počtu návštěvníků, zdroje, odkud pocházejí, a stránek navštívených v anonymní podobě.
_gat
Tyto soubory cookie jsou instalovány službou Google Universal Analytics za účelem omezení rychlosti požadavků, aby se omezilo shromažďování údajů na webech s vysokým provozem.
_gat_gtag
Používá se k analýze návyků, procházení, zdrojů a dalších informací o procházení návštěvníků. Google používá tento soubor cookie k rozlišení uživatelů. Platnost cookie vyprší okamžitě.

Vložený obsah z dalších webů:
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.
Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jaká práva máte ohledně Vašich údajů?

Máte vždy právo bezplatně požadovat informace o uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu sběru. Máte také právo požadovat, aby byla data opravena, zablokována nebo vymazána. Pokud budete mít další otázky týkající se soukromí a ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené níže. Samozřejmě můžete také podat stížnost na příslušné regulační orgány.

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašuji, že jsem přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Přijal jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, (ochrana vytištěných faktur, smluv)
Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 5. 2018.

Marcel Huvar
Roubenka U Huvarů
Tachov 38, 472 01
IČ: 70316015
roubenkauhuvaru@seznam.cz